Loading

garantprojekt

Ponúkame vám poradenské služby súvisiace so žiadosťami, čerpaním a kontrolou pri podpore z EÚ spolu so súvisiacimi službami zameranými na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor, vrátane tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

NAŠE SLUŽBY

Ponúkame vám poradenské služby súvisiace so žiadosťami, čerpaním a kontrolou pri podpore z EÚ spolu so súvisiacimi službami zameranými na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor, vrátane tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

POTREBUJETE RADU? ZÍSKAJTE KONZULTÁCIU ZDARMA!

Garant projekt, s. r. o. © 2018. Všetky práva vyhradené.